Highlights
Loading, please wait..
EQUITY
0 (3.10, 0.10%)
VNX TOP 25
LAST UPDATE: 2017-12-15DERIVATIVES
INDEX LAST TIME
VNX TOP 25 3,175.18 2017-12-15
VNX WOMEN 25 6,475.75 2017-12-15
VNX TOP 10 HNX 2,130.73 2017-12-15
VNX TOP 10 HSX 2,403.52 2017-12-15
VN 30 926.70 14:10:32
VNX LEADER 10 3,791.15 2017-12-15
HNX 30 213.74 14:10:32
PVN10 882.43 2017-12-15
STOCK LAST TIME
VINA MILK 197,000 2017-12-15
PV GAS 87,000 2017-12-15
HAGL 7,360 2017-12-15
COMMODITY
0 (2.78, 0.22%)
GOLD
LAST UPDATE: 23:58:00DERIVATIVES
ENERGY LAST TIME
GAS 2.590 23:57:00
OIL (WTI) 57.31 23:58:00
OIL (BRENT) 63.28 23:58:00
AGRICULTURE LAST TIME
ROBUSTA COFFEE 1.1700 00:24:00
SOYBEAN 9.66 23:57:00
CORN 3.47 23:57:00
METAL LAST TIME
GOLD 1,254.28 23:58:00
PLATINUM 889.00 23:57:00
SILVER 16.030 23:57:00
BOND , RATE & CURRENCY
0 (4, 0.02%)
USD/VND
LAST UPDATE: 2017-12-17DERIVATIVES
LOCAL CURRENCY LAST TIME
USD/VND 22,718 2017-12-17
JPY/VND 201.75 13:45:32
EUR/VND 26,691 13:45:32
INTER. CURRENCY LAST TIME
EUR/USD 1.1749 2017-12-17
AUD/USD 0.7647 2017-12-17
USD/JPY 112.60 2017-12-17
BONDS LAST TIME
GOV. BONDS VIETNAM 1Y 3.654 23:24:53
GOV. BONDS UK 1Y 0.342 2017-12-17
GOV. BONDS US 1Y 1.696 2017-12-17
Highlights

[Dnews Training] Chương trình đạo tạo Chứng khoán Phái sinh

Nhằm phổ biến kiến thức về Thị trường Chứng khoán phái sinh Dnews sẽ tổ chức khóa học về chứng khoán Phái sinh, khóa học sẽ được chia thành hai lớp: Lớp cơ bản và nâng cao.

 

Khối ngoại dè dặt với chứng khoán phái sinh

Khác với động thái tích cực trên thị trường chứng khoán cơ sở, dòng tiền của khối ngoại tỏ ra khá dè dặt trên thị trường chứng khoán phái sinh.

[Infographic] So sánh giữa chứng khoán phái sinh và cổ phiếu

Chứng khoán phái sinh vừa chính thức đi vào vận hành. Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần phân biệt rõ những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý giữa chứng khoán phái sinh và cổ phiếu.

DISCLAIMER

All information and content on this website, from this website or from VNDMI should be viewed as educational only. Although the author, VNDMI and its contributors believe the information and contents to be accurate, we neither guarantee their accuracy nor assume any liability for errors. VNDMI cannot be held responsible for any direct or indirect loss incurred by applying any of the information obtained here.